online putno osiguranje

Putno osiguranje online

Planirate Vaše sledeće putovanje?

Izaberite najjeftinije putno osiguranje online

Uporedite ponude putnog osiguranja vodećih osiguravajućih kompanija u Srbiji. 

Najjeftinije putno osiguranje online, cene i ponude na samo nekoliko klikova!

Zašto treba uzeti putno osiguranje

Kao i svako osiguranje, putno osiguranje nudi mir u slučaju da se dogodi nešto neočekivano ili nepredviđeno. Možda će Vam tokom putovanja trebati hitna medicinska pomoć ako se razbolite ili povredite, a troškovi lečenja u inostranstvu su mnogo veći i mogu da Vas koštaju i više nego celokupan odmor. Polisa putnog osiguranja će pokriti troškove ambulantnog lečenja, lekova i svega što je bilo potrebno kako biste se izlečili. Putno osiguranje pokriva različite troškove koji se mogu desiti tokom putovanja u zavisnosti od paketa koji ste odabrali.

Vanbolničko lečenje
Prepisani lekovi
Usluge medicinskog prevoza
Bolničko lečenje
Stomatološko lečenje
COVID-19
putno osiguranje

Kupite putno osiguranje online

Putno osiguranje cene, paketi i pokrića - najkompletnija ponuda.

Napomena

Polisa putnog osiguranja je validna ako je kupite dok se nalazite na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko polisu kupite iz inostranstva ona nije validna.

Kako izabrati najbolju polisu putnog osiguranja?

Da biste izabrali najbolju polisu putnog osiguranja, važno je da razmislite o svojim potrebama i rizicima s kojima se možete suočiti tokom putovanja, uporedite cene i uslove.

Kada kupujete zdravstveno putno osiguranje online, važno je da obratite
pažnju na sledeće:

Šta polisa pokriva

Nisu sve polise putnog osiguranja iste, pa je važno da pažljivo pročitate uslove polisa i proverite šta ona pokriva.

Iznos pokrića

Visina osiguranja je iznos novca koji će Vam osiguravač isplatiti u slučaju nepredviđenog događaja. Važno je da izaberete visinu osiguranja koja je adekvatna Vašim potrebama i rizicima s kojima se možete suočiti tokom putovanja.

Teritorija pokrivanja

Neki osiguravači nude polise koje pokrivaju putovanja u svim zemljama sveta, dok drugi nude polise koje pokrivaju putovanja samo u određenim zemljama ili regijama.

Cena polisa

Cene polisa putnog osiguranja variraju u zavisnosti od mnogo faktora, kao što su vrsta polise, teritorija pokrivanja, visina osiguranja i starost osiguranika. Važno je da uporedite cene različitih osiguravača i izaberete polisu koja Vam najviše odgovara.

putno osiguranje

Dodatni saveti za kupovinu putnog osiguranja

Šta obuhvataju isključenja kod putnog osiguranja?

Isključenja kod putnog osiguranja su situacije u kojima osiguranje neće isplatiti novac. Izuzeci mogu biti različiti od osiguranja do osiguranja, ali neki od najčešćih izuzetaka su:

Kupite putno osiguranje online

Putno osiguranje cene, paketi i pokrića - najkompletnija ponuda.

Putno osiguranje online
korisni saveti i najčešća pitanja

Porodično putno osiguranje i grupno putno osiguranje - koja je razlika?

Porodično putno osiguranje – Ovom polisom se mogu osigurati partneri koji su u bračnoj ili vanbračnoj zajednici i deca koja mogu biti rođena u braku ili van braka, usvojena, pastorčad i deca uzeta na izdržavanje. Porodična polisa se može ugovoriti za najviše dve odrasle osobe od kojih najmanje jedna, kao roditelj ili staratelj, mora imati od 19 do 70 godina starosti i najmanje jedna osoba kao dete mora biti uzrasta do 18 godina.
Grupno putno osiguranje – Ovom polisom se može osigurati veći broj ljudi bez obzira na uzrast (mogu biti uključeni i odrasli i deca). Polisu osiguranja prati spisak osoba koje se osiguravaju, a glasi na prvu osobu sa spiska koja mora biti punoletno lice.

Kako cena osiguranja zavisi od uzrasta osiguranika?

Uzrast osiguranika, u zavisnosti od politike osiguravajuće kuće, može uticati na cenu polise. Uzimaju se u obzir povećani rizici po određene grupe putnika koji se žele osigurati. Prema tome ko se želi osigurati, razlike mogu biti napravljene u osiguranju za trudnice, bebe i penzionere, koji svi spadaju u kategoriju osiguranika sa povećanim rizikom. Za više detalja možete pogledati uslove ugovaranja putnog osiguranja željene osiguravajuće kuće.

Teritorijalno pokriće i da li putno osiguranje važi i usput (na putu do krajnje destinacije)?

Ugovorena polisa putnog osiguranja važi od prelaska granice matične zemlje, u kojoj je polisa ugovorena (Srbija), i obuhvata sve zemlje u odabranom području putovanja (npr. Evropa) u periodu trajanja polise, bez povratka u matičnu zemlju. Za slučaj da se osiguranik vrati u matičnu zemlju pre isteka same polise, prelaskom granice matične zemlje polisa prestaje da važi i za naredni prelazak granice potrebno je ugovoriti novu polisu.

Od kojih sve faktora zavisi cena putnog osiguranja?

Na cenu polise putnog osiguranja mogu uticati različiti faktori koji se uzimaju u obzir prilikom odabira polise putnog osiguranja, kao što su:
* starost/uzrast osiguranika (jednog ili više njih)
* dužina trajanja putovanja
* destinacija putovanja
* odabrana osigurana suma
* vrsta putovanja – da li je individualno/porodično/grupno
* ugovoreni dodatni rizici.
Za slučaj da već nisu pokriveni odabranom polisom, dodatni rizici od kojih se želite osigurati mogu uticati na cenu polise putnog osiguranja. To su:
– Covid-19
– otkaz putovanja
– rizik od povreda usled bavljenja nekim sportom (npr skijanje)
– naknade u slučaju krađe prtljaga
– naknade u slučaju otkazivanja leta.

Da li se polisa putnog osiguranja može produžiti?

U zavisnosti od politike osiguravajuće kuće, polisu je najčešće moguće produžiti iz inostranstva. Od same politike osiguravajuće kuće zavisiće uslovi pod kojima je istu moguće produžiti, a uslovi najčešće podrazumevaju da polisa nije aktivirana (odnosno da po polisi nije prijavljen štetni događaj) i da se javite par dana pred istek polise kontakt centru osiguravajuće kuće kako biste podneli zahtev za produžetak polise.

Da li se polisa putnog osiguranja može kupiti i produžiti iz inostranstva?

Polisu putnog osiguranja nije moguće ugovoriti i kupiti iz inostranstva i ona se, isključivo, može ugovoriti pre započinjanja puta u inostranstvo.

Kako refundirati troškove pomoću putnog osiguranja?

Ukoliko dođe do nastanka osiguranog slučaja, savet je da kontaktirate call centar Vaše osiguravajuće kuće, kako biste dobili više neophodnih informacija o potrebi prijave osiguranog slučaja, neophodnoj dokumentaciji i daljim koracima koje je potrebno preduzeti. Takođe, korisno bi bilo po prijemu polise, a pre samog početka njenog trajanja, upoznati se sa svim informacijama navedenim u polisi i pridržavati se svih smernica opisanih na poleđini polise.