online osiguranje domacinstva

Osiguranje domaćinstva

Zaštitite svoj dom i imovinu

Osiguranje stana ili kuće

Osiguranje domaćinstva je vrsta osiguranja koja štiti Vas i Vašu porodicu od materijalnih gubitaka u slučaju nepredviđenih događaja, kao što su požar, poplava, zemljotres, krađa i slično. Osiguranje imovine može pokriti troškove popravke i/ili zamene oštećene ili ukradene imovine, kao i troškove privremenog smeštaja i druge troškove koji nastanu u slučaju nepredviđenog događaja.
Osiguranje domaćinstva štiti Vaš dom i ono što se nalazi u njemu.

Online osiguranje doma u samo nekoliko klikova!

Uštedite novac

Obezbedićemo Vam najbolju ponudu na tržištu. Uporedićemo ponude svih renomiranih osiguravajućih kuća u Srbiji, a Vi ćete tako uštedeti novac.

Uštedite vreme

Uštedite vreme i na jednostavan način kupite online polisu osiguranja. Popunite podatke u našoj formi, uporedite cene osiguravajućih kuća i kupite polisu koja Vam najviše odgovara.

Savetovanje i podrška

Naš stručni tim je tu za Vas da vam pomogne u odabiru polise, a takođe smo tu da Vam pomognemo prilikom naplate štete.

Zašto je poželjno imati osiguranje imovine?

Osiguranje imovine Vam nudi mir ako u Vašem domu dođe do bilo kakvog oštećenja zbog požara, poplave, zemljotresa itd. Polisa osiguranja će pokriti sve troškove koji su nastali usled date nepogode.

Upoređivanjem ponuda polisa pomažemo Vam da napravite najbolji izbor. Osiguranjem domaćinstva uglavnom su pokriveni sledeći rizici:

Požar, udar groma ili eksplozija
Izliv vode iz instalacije
Krađa i razbojništvo
Šteta pričinjena trećim licima
Poplave i klizanje tla
Oluja, sneg i grad
Lom stakla i instalacije
Nesrećan slučaj - nezgoda
osiguranje domaćinstva

Uporedi ponude osiguranja domaćinstva

Osiguranje stana, osiguranje kuće - pronađite najbolju ponudu za Vas.

Na šta treba obratiti pažnju prilikom kupovine osiguranja?

Kada kupujete osiguranje domaćinstva, odnosno osiguranje stana ili kuće, važno je da obratitie pažnju na sledeće:

Uporedi ponude osiguranja kuće ili stana

Osiguranje domaćinstva - pronađite najbolju ponudu za Vas.

Prijavite se na našu mejl listu i saznajte odmah
koje su sve nove ponude osiguranja na raspolaganju za Vaš bezbrižan san

PolicyMarket Newsletter

Osiguranje domaćinstva
korisni saveti i najčešća pitanja

Koji se sve objekti mogu osigurati?

Predmet osiguranja domaćinstva mogu biti objekti (uglavnom kuće i stanovi) koji su stalno nastanjeni (retko, kod nekih osiguravajućih kuća i nenastanjeni), uključujući ugrađene instalacije i opremu u njima. Kako bi se objekat vodio kao „stalno nastanjen“, postoji obavezan broj dana u godini koliko ukupno objekat mora biti nastanjen (obično 9 meseci) ili koliko sme biti u kontinuitetu nenastanjen (maksimalno 60 dana), što je definisano uslovima svake od osiguravajućih kuća.
Osiguranjem domaćinstva mogu se osiguravati i stvari u domaćinstvu. Ukoliko se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti i pomoćni objekti i stvari u njima, zajednički delovi zgrada, umetnički predmeti, sanitarije.

Od kojih rizika se osigurava domaćinstvo i šta dodatno može biti ugovoreno?

Najčešći rizici koji se nalaze u standardnim paketima osiguravajućih kuća, oni od kojih možete osigurati svoje domaćistvo, su: požar, udar groma, oluja, grad (tuča), udar/pad letelice, izlivanje vode iz instalacija, lom stakla na prozorima i vratima stambenog objekta, provalna krađa i razbojništvo, odgovornost iz posedovanja kuće ili stana za štete prema trećim licima.

Rizici koje dodatno možete ugovoriti kod većine osiguravajućih kuća su: manifestacije i demonstracije, poplave i bujice, odroni, udar kamenja i klizanje tla, lom ugrađenih instalacija i opreme usled delovanja električne energije, greške u konstrukciji, materijalu i izradi, zatajivanje uređaja za regulaciju, lom vodovodnih i kanalizacionih cevi i instalacija za grejanje toplom vodom ili parom (vodovodne, kanalizacione, grejnje instalacije u sklopu osiguranog objekta), eksplozije, snežne lavine, padavine (kiše, sneg), zemljotres, kao i troškovi nužnog smeštaja.

Koji su česti dodatni paketi koji se mogu ugovoriti uz osiguranje domaćinstva?

Dodatne vrste osiguranja i paketi, koje je moguće ugovoriti uz paket osiguranja domaćinstva, u zavisnosti od ponude odabrane osiguravajuće kuće, mogu biti:
* Hitne intervencije u domaćinstvu
* Osiguranje opšte odgovornosti prema trećim licima
* Osiguranje od nezgode (za članove domaćinstva koji su prijavljeni na adresi osiguranog objekta).

Od kojih sve faktora zavisi cena polise osiguranja domaćinstva?

Cena osiguranja domaćinstva, prema uslovima osiguravajućih kuća, može zavisiti od sledećih faktora:
* vrste gradnje (mešovita/masivna)
* nastanjenosti objekta (nastanjeni/nenastanjeni)
* veličine stana/kuće
* procenjene vrednosti stvari u domaćinstvu
* dodatnih rizika koje ugovorite.

Neke od osiguravajućih kuća daju pogodnosti u vidu popusta u slučaju ugovaranja višegodišnje polise osiguranja domaćinstva ili plaćanja u celosti, o čemu savetujemo da razgovarate direktno sa osiguravajućom kućom čiju ponudu odabarete.

Šta se najčešće osigurava u Srbiji, a šta u svetu (od objekata, dodatnih stvari, rizika)?

Postoji značajna sličnost između najčešće osiguranih objekata, dodatnih stvari i rizika u Srbiji i svetu. Najveće razlike ogledaju se u dodatnim rizicima koji se ugovaraju u odnosu na područje u kome se nalaze objekti koji su predmeti osiguranja.

Koji su najzastupljeniji rizici u praksi kod osiguranja domaćinstva?

Kod osiguranja domaćinstva, najčešći rizici koji se dešavaju su izliv vode iz instalacija, štete od oluje i grada, požar i provalna krađa.